ORGANISASIPEGAWAI PEPERIKSAAN
En. Masnizaimi Bin Mamat

S/U PEPERIKSAAN / PENYELARAS TEKNI\OLOGI PEMBINAAN
Pn. Noor Sazeila Binti Ismail

PENYELARAS UNIT AUTOMOTIF
En. Khairul Azlan Bin Ariffin

PENYELARAS UNIT ELEKTRIK
Pn. Musnita binti Mohd

PENYELARAS UNIT SENIBINA
Pn. Azizah Binti Nohamed

PENYELARAS UNIT AM
En. Abdullah Bin Dazid

PENYELARAS UNIT FESYEN
Pn. Nor Azlida Binti Yusof